หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของโครงการ (PRM: Project Risk Management)

รหัสหลักสูตร: 10676

จำนวนคนดู 1899 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

» Project management Fundamentals

» Project Risk Management

 • Risk Management Plan
 • Risk Breakdown Structure
 • Probability and Impact
 • Risk Identification
 • Risk Assessment / Analysis
 • Risk Ranking
 • Risk Response Strategy
 • Risk Monitoring and Control
 • Project Risk Mgmnt Workshop

» Enterprise Risk Management

 • COSO-ERM Framework
 • Risk Driver
 • Risk Objective
 • ERM Methodology
 • Risk Analysis and Response
 • Risk Profile and Reporting
 • Controls Activities
 • Critical Success Factor
 • ERM Workshop

 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด