อบรมหลักสูตร Excellent Supervisory Skill

จำนวนคนดู 1296 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมหลักสูตร Excellent Supervisory Skill
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

- ข้อคิดด้านการบริหารการจัดการงานยุคใหม่

- คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี

- เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทีมงาน

- หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมายกับการวางแผน

- เทคนิคการสื่อสาร ฟังและถามสำหรับหัวหน้างาน

- เทคนิคและขั้นตอนการมอบหมายงาน

- เทคนิคการสอนงาน

- หัวหน้างานกับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

- การเสริมสร้างภาวะผู้นำ

- หัวหน้างานกับการเพิ่มประสิทธิภาพของทีม

- ความเข้าใจในลักษณะลูกน้องแบบต่างๆ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, สัมมนา, 24 เมษายน 2552, อบรม สัมมนา ฟรี การปรับตัวอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนหลังน้ำท่วม, ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม, อบรม วิทยาลัยการแรงงาน (ดินแดง), อบรม เรื่อง “เจาะประเด็นบัญชีและภาษีของธุรกิจ NPAEs”, การเงินของธุรกิจ NPAEs

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)