หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง

จำนวนคนดู 5044 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ KPIs
 หลักในการเขียน KPI
    * ขั้นตอนการกำหนด KPIs ของตำแหน่งงาน
    * วิธีการเขียน KPIs หลัก และตัวชี้วัดย่อย
    * ลักษณะของ KPI ที่ดี
การกำหนด KPI ให้สอดคล้องในระดับรายบุคคล และหน่วยงาน
 การกำหนด Key Competencies
    * เทคนิคการจัดทำ Competencies ขององค์กร
     * ขั้นตอนการหา Key Competencies ของตำแหน่งงาน
     * การจัด Key Competencies เพื่อรองรับ KPIs
การใช้ประโยชน์ KPI ในการปฏิบัติงานและการทำธุรกิจ
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, สัมมนา, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, ผู้ทรงคุณวุฒิ, นักวางแผนโครงการ, อ่านเอกสารภาษาอังกฤษ, 24 เมษายน 2552, แบบฟอร์มสำรวจความพร้อมก่อนขาย, อบรม สัมมนา ฟรี การปรับตัวอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนหลังน้ำท่วม, อบรม ฟรี กมภาพันธ์ 2555, อบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและกา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด