อบรม \"Android Mobile Application Development”

รหัสหลักสูตร: 13242

จำนวนคนดู 2701 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

1.Android Applications
2.User Interface
3.Intents
4.SQLite Databases
5.Location-based Services

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.สามารถพัฒนาโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ Android
2.สามารถสร้าง User Interface
3.เรียนรู้เรื่อง Android Intents4.เรียนรู้เกี่ยวกับ GPS และการติดต่อกับ Google Maps
5.สามารถใช้ SQLite

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด