เพิ่มพลังการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานสำหรับผู้นำมืออาชีพ \"Motivational Leadership\"

รหัสหลักสูตร: 13508

จำนวนคนดู 2556 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หัวข้อการฝึกอบรมวันแรก

 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : ผู้นำ 2012 (WORKSHOP)
 • แนวคิดสำหรับหัวหน้างานและการบริหารงานในยุค 2012
 • ความหมายของ “ผู้นำ” และ “ภาวะผู้นำ”
 • ความสำคัญของภาวะผู้นำ
 • รูปแบบและประเภทของผู้นำที่สำคัญ
 • คุณลักษณะผู้นำที่ทำให้การบริหารประสบความสำเร็จ
 • พฤติกรรมของการเป็นผู้นำที่องค์การพึงประสงค์
 • ปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาพลังของภาวะผู้นำ
 • กลยุทธ์การสร้างเสริมความเป็นผู้นำ
 • กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ (WORKSHOP)

หัวข้อการฝึกอบรมวันที่สอง

 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : ตามล่าหาใจผู้นำ (WORKSHOP)
 • ความหมายและความสำคัญของการจูงใจสำหรับผู้นำ
 • ลักษณะที่สำคัญของแรงจูงใจและการจูงใจสำหรับผู้นำ
 • รูปแบบของแรงจูงใจ
 • ประเภทของแรงจูงใจ
 • ตำรับแรงจูงใจสำหรับผู้นำสมัยใหม่
 • การสร้างและพัฒนาแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสร้างการยอมรับของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ    (WORKSHOP)
 • ปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างเสริมและพัฒนาทักษะผู้นำ แรงจูงใจและการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ (WORKSHOP)

                       -การสร้างและพัฒนาทัศนคติสำหรับผู้นำ

                       -การสร้างและพัฒนามนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้นำ
                       -การสร้างและพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารสำหรับผู้นำ
 • กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจูงใจและแรงจูงใจ (WORKSHOP)
 • สรุปสาระการเรียนรู้
 • กิจกรรมปิดการฝึกอบรมด้วยใจ (WORKSHOP)
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, หนังสือภาวะผู้นำ, 24 เมษายน 2552, อบรม สัมมนา ฟรี การปรับตัวอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนหลังน้ำท่วม, อบรม ทักษะติดตัวในการเจรจาต่อรอง, อบรมหลักสูตร Advanced Sales Negotiation Tactics, สัมมนา ฟรี เขตการค้าเสรีไทย – อินเดีย & เขตการค้าเสรีอา เซียน – อิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด