สัมมนาฟรี! ออกแบบ KPIs อย่างไรให้ได้ผล

จำนวนคนดู 886 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ

" ออกแบบ KPIs อย่างไรให้ได้ผล "

ในวันที่ 23 กค. 52 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม1 ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี

สามารถสอบถามได้ที่

สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์โทรศัพท์/ โทรสาร 02-547-5963-4Website : www.dbd.go.th E-mail: training@dbd.go.th

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมฟรี, โรงแรมดิเอมเมอรัล, ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มีคุณภาพ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Best Forecasting and Inventory Replenishment, สัมมนาฟรี 3 กย. 52, สัมมนาฟรี 17 กย. 52, การสร้างความประทับใจในการบริการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด