สัมมนาฟรี! การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบCompeteney

รหัสหลักสูตร: 1399

จำนวนคนดู 1015 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ

"การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบCompetency"

ในวันที่ 23 กค. 52 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม1 ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี

สามารถสอบถามได้ที่

สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์โทรศัพท์/ โทรสาร 02-547-5963-4Website : www.dbd.go.th E-mail: training@dbd.go.th

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, โรงแรมดิเอมเมอรัล, ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มีคุณภาพ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Best Forecasting and Inventory Replenishment, แผ่นดินไหว, การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน, อบรมโดย สำนักกำกับดูแลธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด