สัมมนาฟรี! ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

รหัสหลักสูตร: 1405

จำนวนคนดู 1054 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ

" ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม "

ในวันที่ 20 สค. 52 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม1 ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี

สามารถสอบถามได้ที่

สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์โทรศัพท์/ โทรสาร 02-547-5963-4Website : www.dbd.go.th E-mail: training@dbd.go.th

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมฟรี, โรงแรมดิเอมเมอรัล, eBusiness, summerschool.thailand, ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มีคุณภาพ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สาธารณชน, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!!, การสร้างงาน สร้างอาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด