อบรม บุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาตนเองให้มีภาพลักษณ์

รหัสหลักสูตร: 14121

จำนวนคนดู 1571 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

08:30 - 09:00 ลงทะเบียน

09:00 - 10:30

1. ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ

2. วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ

3. มารยาทการเข้าสังคมทุกระดับ

4. การแสดงความเคารพ

10:30 - 10:45 พักภาคเช้า

10:45 - 12:00

5. การทักทาย

6. การแนะนำตนเอง

7. การแนะนำผู้อื่น

8. การให้บริการที่น่าประทับใจ

12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 -  14:30

9.   จิตสำนึกในงานบริการเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร

10. ความสำคัญและความพึงพอใจของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

11. การเสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการ

12. การเสริมสร้างภาพลักษณ์สำหรับการทำงาน

14:30 - 14:45 พักภาคบ่าย

14:45 - 16:00

13. การพัฒนาสรีระเพื่อการวางท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างาม

(การยืน เดิน และนั่ง)

14. การแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ

(การเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย)

15. การวิเคราะห์รูปหน้า และเลือกทรงผมที่เหมาะสม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด