สัมมนาฟรี! \"ผู้นำองค์กรในสภาวะวิกฤต\"

จำนวนคนดู 930 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

โครงการความร่วมมือระหว่าง

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) และศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด (ATTC) จัด

สัมมนาฟรี!!!

โดยบรรยายพิเศษเรื่อง

"ผู้นำองค์กรในสภาวะวิกฤต"

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552 เวลา 12.30 - 16.30 น.

ณ.โรงแรมสระบุรีอินน์ จ.สระบุรี

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณประนอม , คุณนลพรรณโทรศัพท์ 035-350137-8

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมฟรี, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ภาพรวมของการวางแผน, สัมมนาฟรี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2552, บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด, คุณประนอม รอดประเสริฐ, การตีความและการวิเคราะห์ผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO 17025:2005 ข

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด