สัมมนาฟรี! IBM Technology Symposium 2009

รหัสหลักสูตร: 149

จำนวนคนดู 985 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หากคุณวางแผนด้านไอที อย่างมีระบบในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบัน เพียงเข้าร่วมงาน IBM Technology Symposium 2009 งานที่จะบอกคุณว่าจะบริหารวิกฤตด้วยระบบไอทีให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร\"ibm_techsym\"
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, smarter thinking, smarter systems, smarter business, ภาษีเงินได้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด