อบรมเจาลึก Harmonized ASEAN & Harmonized System 2012 กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรไทย

จำนวนคนดู 981 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

1. กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

 • พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรปี 2550
 • หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
 • การจำแนกหมวดหมู่สินค้าตามหลักเกณฑ์สากล
 • การจำแนกพิกัดฮาร์โมไนซ์ระดับ 8 หลัก (AHTN)
 • ทางแก้ เมื่อผู้ส่งออกประสบปัญหาศุลกากรวินิจฉัยปัญหาพิกัดต่างกัน ณ ประเทศปลายทาง
 • ทางออก หากผู้ประกอบการไทยต้องการเสนอปรับปรุงแก้ไขพิกัดฮาร์โมไนซ์ หรือฮาร์โมไนซ์อาเซียน
 • ถาม-ตอบ ปัญหา

13.00 – 16.00 น.

2. Update อัตราพิกัดตัวใหม่และพัฒนาการที่พึงรู้

 • รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขพิกัดศุลกากรปี 2550
 • ความแตกต่างระบบพิกัดขององค์การศุลกากรโลก (WCO) กับพิกัดฮาร์โมไนซ์อาเซียน ข้อผูกพันระหว่าง WCO กรมศุลกากรและผู้ประกอบการไทยในกรณีการตีความพิกัดศุลกากรโดย WCO
 • การตรวจสอบความถูกต้องด้วยการใช้คำอธิบายพิกัด (E.N.) และเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยพิกัดที่ WCO พัฒนาขึ้นชนิดอื่นๆ
 • ระเบียบของการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
 • ประโยชน์จากการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
 • Case จากคำวินิจฉัยพิกัดของ WCO จากอดีตถึงปัจจุบัน และการเข้าถึงข้อมูล
 • โครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากร และการค้นข้อมูลจากเว็บไซต์กรมศุลกากร
 • อื่นๆ
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด