ฝึกอบรมการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001:2011

จำนวนคนดู 2184 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

เนื้อหาในการสัมมนาประกอบด้วย:

  • แนวคิดการจัดการพลังงาน
  • นิยาม คำศัพท์ เป้าหมาย และประโยชน์ของ ISO 50001
  • ข้อกำหนดของ ISO50001
  • กฎหมายด้านการจัดการพลังงาน
  • การนำไปปฎิบัติ
  • ISO50001 ในองค์กร
  •  ความสัมพันธ์ของ ISO50001 กับมาตรฐานอื่น ๆ
  • การเพิ่ม ISO 50001 ในระบบการจัดการแบบบูรณาการ
  • ตัวอย่างและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • ตอบข้อซักถาม

 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด