Positive Thinking & EQ for SMART People (รุ่นที่ 5)

รหัสหลักสูตร: 15921

จำนวนคนดู 1012 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

08:30 – 09.00 ลงทะเบียน

Module 1 : การรู้จักตนเอง และการรู้จักผู้อื่น

§มีชีวิตที่มีความสุข และประสบความสำเร็จ
§ค้นหา รู้จัก และพัฒนาตนเอง
§การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
§การเข้าใจผู้อื่น
§การสร้างโอกาสในความหลากหลาย
§การตระหนักรู้ถึงทัศนะความคิดเห็นของกลุ่ม

Module 2 : Positive Thinking & EQ

§การควบคุมพลังชีวิตและทัศนคติด้านบวกของเรา
§สร้างนิสัยการคิดด้านบวก
§เรียนรู้ที่จะเล่นจะสนุกกับชีวิตในทุกสถานการณ์
§การรับมือที่จะเล่นและสนุกกับชีวิตในทุกสถานการณ์
§การรับมือและแก้ไขปัญหาด้วยการมองด้านดี
§ลักษณะและคุณสมบัติของผู้มี EQ
§วิธีประยุกต์ใช้ EQ กับการทำงานและชีวิตส่วนตัว

Module 3 : พลังของการใช้คำถาม

§สร้างคำถามทีดี เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดี
§ลองฝึกตั้งคำถามในการทำงาน
§ลองฝึกตั้งคำถามในชีวิต
§ใช้คำถามสร้างอนาคตและความสำเร็จ
§ใช้คำถามสร้างมิตรภาพกับคนรอบข้าง

Module 4 : ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์

§จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
§วิธีดึงไอเดียเด็ด ที่แตกต่าง แต่น่าสนใจ
§สนุกและเติมเต็มกิจกรรม ระบายสีและปลูกต้นไม้

Module 5 : มองไกลและไปให้ถึงแบบมืออาชีพ (Proactive)

§กำหนดแผนงานและเป้าหมายของตัวเองให้สอดคล้องเป้าหมายขององค์กร
§มองและค้นหาโอกาสของสร้างบริการใหม่ ๆ
§ติดตามความก้าวหน้าและข่าวสารใหม่ๆ ทุกวัน
§ตอบสนองลูกค้าในรูปแบบเชิงรุก มากกว่าเชิงรับ
§ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบที่ทำให้เราได้พัฒนาความคิดและศักยภาพเสมอ

Module 6 : มหัศจรรย์ความเปลี่ยนแปลง 7 ประการ (The 7 Key Commitments)

§Commitment to Self
§Commitment to People
§Commitment to Customer
§Commitment to Task
§Commitment to Organization
§Commitment to Family
§Commitment to Public

Module 7 : การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

§การสื่อสารเชิงบวก
§เทคนิคการสื่อสารด้วย Think & Speak
§เคล็ดลับการสื่อสารให้เกิดประสิทธิผล

รูปแบบการเรียนรู้และสร้างศักยภาพให้กับพนักงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

1.เริ่มต้นด้วยการสร้างมุมมอง กระตุ้นความคิดเชิงบวก (ใช้คำถาม กระตุ้นความคิด และให้ผู้เรียนช่วยกันค้นหาคำตอบและกล้าแสดงออกในทางที่ดี
2.ค้นหาศักยภาพ จุดแข็งที่แท้จริงของตัวเอง และให้มุมมองวิธีการในการพัฒนาตัวเอง
3.ให้แนวคิดวิธีการพัฒนาตนเอง
4.ให้แนวคิดวิธีการสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้าง
(กิจกรรมระบายสีกระถาง และปลูกต้นไม้ ให้แต่ละกลุ่มเลือกโหวต มอบกระถางที่จัดต้นไม้เรียบร้อยแล้ว ให้เพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน หรือขอบคุณกับเพื่อนร่วมงาน สร้างรอยยิ้มและความสุข เรียนรู้การเป็นผู้สร้าง และผู้ให้ร่วมกันในองค์กร นอกจากนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานที่มีรอยยิ้มระหว่างกันหลังจากสัมมนาด้วย)
5.ให้ทฤษฎีเรียนรู้ และทำ Workshop เพื่อทำให้กระตุ้นความคิด สร้างผลงานใหม่
6.ให้เห็นตัวอย่างของการเป็นผู้ให้..ที่มีความสุข เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเรา
7.ร่วมกันเขียน Commitment  7 ข้อ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านดี ด้านเก่ง

การบ้าน 2 สัปดาห์

1.เขียน Commitment ลงสมุด และใส่วันที่จะทำให้สำเร็จ
2.เขียนเหตุผล ทำได้สำเร็จแล้วรู้สึกอย่างไร
3.และเขียนเหตุผล ที่ยังทำไม่สำเร็จ เราติดปัญหาอะไร
4.ออกแบบและเขียนเป้าหมายชีวิตที่เราใฝ่ฝัน ลงแผนที่ชีวิต โดยกำหนดให้มีระยะเวลา 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ที่เราต้องการจะทำให้สำเร็จ
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด