เปิดอบรมหลักสูตร Android Application Development (Workshop)

รหัสหลักสูตร: 16137

จำนวนคนดู 2186 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตร Android Application Development (Workshop)

Introduction to Android Training Course

2 Days

 • Android OVERVIEW AND HISTORY
  1. How it all got started
  2. Setting up environment
  3. Why Android is different (and important)
 • SDK OVERVIEW
  1. Platforms
  2. Tools
  3. Versions
 • HELLO WORLD APP
 1. Creating your first project
 2. The manifest file
 3. Layout resource
 4. Running your app on Emulator
 • MAIN BUILDING BLOCKS
  1. Activities
  2. Activity lifecycle
  3. Intents
  4. Services
  5. Content Providers
  6. Broadcast Receivers
 • BASIC Android USER INTERFACE
  1. XML
  2. Dips and sps
  3. Views and layouts
  4. Common UI components
  5. Handling user events
  6. Menus and Dialogs
 • CAMERA AND MULTIMEDIA
  1. Multimedia Supported audio formats
  2. Simple camera and media
 • SQL DATABASEE
  1. Introducing SQLite
  2. SQLiteOpenHelper and creating a database
  3. Opening and closing a database
  4. Working with cursors Inserts, updates, and deletes
 • BASIC CONTENT PROVIDERS
  1. Content provider MIME types
  2. Searching for content
  3. Adding, changing, and removing content
  4. Working with content files
 • LOCATION SERVICES
  1. Working with the Location Manager
  2. Working with Google Maps extensions
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, 24 เมษายน 2552, HRD Strategy & Planning, อบรมหลักสูตร Professional Joomla Developer (Joomla 2.5), การจัดการ Media Manager, CMS (Content Management System), การติดตั้ง Extension ผ่านทาง Folder, เรียนรู้การสร้างเนื้อหาในเว็บไซต์ Joomla! แบบ Step-by-St

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด