อบรมหลักสูตร \"การบริหารความเสี่ยงองค์กร\"

รหัสหลักสูตร: 16532

จำนวนคนดู 1021 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
  1. รู้จักกับความเสี่ยงและขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยง
  2. ความเสี่ยงทางการเงิน
  3. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
  4. ตัวแบบทางสถิติสำหรับการประเมินความเสี่ยง
  5. การนำแผนการบริหารความเสี่ยงสู่การปฎิบัติ
  6. การบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงปฎิบัติการ
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด