ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

Train the Trainer (อัพเดทกว่า เข้มข้นกว่า เฉพาะที่นี่ที่เดียว)

จำนวนคนดู 924 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Train the Trainer (อัพเดทกว่า เข้มข้นกว่า เฉพาะที่นี่ที่เดียว)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตร Train the Trainer  “ บันไดทอง 10 ขั้น เส้นทางสู่..การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ”

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)