สัมมนาฟรี! เส้นทางสายอัญมณี ตอนที่ 6: ทองแฟนซี และศิลปะแห่งการทำเครื่องประดับ

จำนวนคนดู 822 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี! เส้นทางสายอัญมณี ตอนที่ 6: ทองแฟนซี และศิลปะแห่งการทำเครื่องประดับ
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

สัมมนาฟรี Trand 2009-2010

เส้นทางสายอัญมณี ตอนที่ 6: ทองแฟนซี และศิลปะแห่งการทำเครื่องประดับ

วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุมชั้น 2 หรือ โรงแรมตะวันนา

(รับจำนวนจำกัด 80 ท่าน)

สถาบันมีอาหารว่างให้บริการ

เพื่อความสะดวก กรุณาจอดรถในอาคารจามจุรี สแควร์ หรือ มารถโดยสารประจำทาง

หมายเหตุ 1. หากจำนวนผู้เข้าอบรมมีน้อยเกินไป ทางสถาบันขอยกเลิกจัดสัมมนาโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า2. สถาบันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และหัวข้อสัมมนา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า3. หากท่านยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม ก่อนวันจัดสัมมนาอย่างน้อย 3 วัน มิเช่นนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ท่านในการเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อ ๆ ไปสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ชั้น 3 อาคารวิจัย และตรวจสอบอัญมณี บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯโทร 02-218-5473 ต่อ 16/17โทรสาร 02-218-5474
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อินเตอร์เนต, เทคโนโลยีการเกิดปฏิกิริยา, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ลูกค้าหายาก, Excursion ทัศนศึกษา, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.จัดอบรมฟรี, ใบสมัครอบรมได้จากเว็บไซต์ของมสธ., www.stou.ac.th, อบรมฟรี วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2552 2552

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด