เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 17227

จำนวนคนดู 1226 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

08:30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 10.30
§Competency ที่องค์กรชั้นนำส่วนใหญ่นิยมใช้ในการสัมภาษณ์
§การอ่านภาษากายบ่งบอก Competency ของผู้ถูกสัมภาษณ์ระหว่างการสัมภาษณ์ที่สะท้องให้เห็น
10:30 – 10:45 พักภาคเช้า
10:45 – 12:00
§หลักการสัมภาษณ์โดยอิงพฤติกรรม (BEI : Behavioral Event Interview)- EARS
§Event : ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจ เพื่อดูว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมเป็นคนอย่างไร
§Action : การกระทำอะไรของผู้ถูกสัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ที่ทำสำเร็จบ้างที่ผ่านมา
§Responsive : การกำหนดสถานการณ์ดีหรือยากลำบากแล้วดูการตอบสนอง/แก้ปัญหาของผู้ถูกสัมภาษณ์
§Summary : การดูความสามารถในการคิดแบบรวบยอดของผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยผู้สัมภาษณ์เล่าเรื่องให้ฟังและให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สรุปประเด็น
12.00 – 13.00   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30
§ หลักการเขียนชุดคำถามเพื่อใช้สัมภาษณ์โดยอิงสมรรถนะ (CBI : Competency Based Interview) เช่น จิตสำนึกการบริการ การมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค การทำงานเป็นทีม ฯลฯ
§หลักสูตรประเมินและสรุปผลของการสัมภาษณ์แบบ Competency Based Interview
14.30 – 14.45 พักภาคบ่าย
14.45 – 16.00
§ฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด