หลักสูตร วางแผนดี วิเคราะห์เด่น บริหารเป็น เพิ่มยอดขายได้

รหัสหลักสูตร: 17535

จำนวนคนดู 640 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

วันที่ 1

I การวิเคราะห์และวางแผนการขาย

 • Ø วิเคราะห์และประเมินสภาวะการแข่งขัน
  • สัดส่วนการครองตลาดของบริษัท
  • คู่แข่งรายสำคัญ
  • แนวโน้มการเจริญเติบโตของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม
  • Ø วิเคราะห์และประเมินลูกค้า
   • การแบ่งประเภทลูกค้า A B C VIP กลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจง
   • ความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า
   • Workshop โดยนำปัญหาของผู้เข้าอบรมมาเป็น Case Study

 

II การวางแผนและการบริหารยอดขาย

 • ปัญหาของการวางแผนการขาย
 • การวางเป้าหมายยอดขายประจำปี และกำหนดเป้าหมายยอดขายในอนาคต
 • การจัดทำรายงานการขายและการจัดเก็บข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
 • วิธีวิเคราะห์แนวโน้มและวางแผนยอดขายประจำวัน สัปดาห์ รายเดือน
 • การบริหารยอดขายด้วย Sale Pipeline
 • Work Shop ฝึกการวิเคราะห์งบประมาณการขายและเขียนแผนการขาย

 

 

 

วันที่ 2

III การวางกลยุทธ์ในการบริหารทีมงานขาย

 • ปัญหาของพนักงานขายที่ผู้บริหารทีมต้องวิเคราะห์
 • วิธีวิเคราะห์พฤติกรรมการขายของทีมงาน
 • เทคนิคการจัดการพนักงานขายที่มีปัญหา
 • การพัฒนาพนักงานขาย ในเรื่อง ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ นิสัย
 • วิธีจัดการทีมงานขาย ประชุมทีมขาย และติดตามทีมงานอย่างใกล้ชิด
 • บริหารทีมขายด้วยการสร้างแรงจูงใจ
 • Workshop & Role Play ฝึกการจัดการช่วยแก้ปัญหากับลูกน้องในทีมขาย
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด