การสร้างโอกาสทางการขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย (สำหรับการขายระดับกลาง)

รหัสหลักสูตร: 17544

จำนวนคนดู 711 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

Module 1  โอกาสแห่งการขาย เพื่อการขยายฐานลูกค้า

 1. เตรียมพร้อม!!! ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างโอกาสทางการขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย
 1. วิเคราะห์......ปัญหาด้านการขายและแนวทางแก้ไข
 2. เจาะแก่น.....การวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อแสวงหาโอกาสการขาย
 • ใครคือคู่แข่ง
 • จุดอ่อน จุดแข็งของคู่แข่ง
 • เปรียบเทียบยอดขาย
 • การติดตามข้อมูลและความเคลื่อนไหวคู่แข่ง
 1. กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย เพื่อหายุทธวิธีการเพิ่มยอดขาย

(ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ)

Module 2  เพิ่มยอดขายด้วยหนึ่งสมอง สองมือ และความพร้อม

 1. ปฏิบัติการ ... การเพิ่มยอดขายด้วยตัวเอง
 • สร้างระบบการทำงาน
 • การวางแผนเป้าหมายการขายในแต่ละเดือน
 • วางแผนการขายให้เหมาะเจาะกับลูกค้า
 • การขายอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน
 • การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและความเข้าใจลูกค้าเป็นรายๆ
 • ความสม่ำเสมอในการเข้าพบ
 • การทบทวนการขาย
 • สร้างพลังใจ เพิ่มไฟให้ตัวเอง

Module 3  เพิ่มยอดขายด้วยการบริหารสินค้า และ จุดขาย

 1. ปฏิบัติการ.....การเพิ่มยอดขายด้วยตัวสินค้า
 • การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งสินค้า
 • การรับรู้และเข้าใจประโยชน์ของสินค้าในมุมมองของผู้ใช้ (End User)
 • ใช้การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ให้เป็นประโยชน์
 • สินค้าเหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่หรือไม่
 • สรุป คำถามและคำตอบ

** พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด