สัมมนาฟรี! เตรียมพร้อมไว้ก่อน กำจัดจุดอ่อนทางภาษี (ภ.ง.ด.51)

จำนวนคนดู 849 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี! เตรียมพร้อมไว้ก่อน กำจัดจุดอ่อนทางภาษี (ภ.ง.ด.51)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
  • หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51
  • การหักภาษี ณ ที่จ่าย  และแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • สิทธิประโยชน์และข้อยกเว้นต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมฟรี, คอมพิวเตอร์ - IT- Internet, กรมวิชาการเกษตร, Best Forecasting and Inventory Replenishment, สัมมนาฟรี หัวข้อ “โฆษณาในภาวะเศรษฐกิจถดถอย” (Advertising in Recession), Advertising in Recession, มหาวิทยารังสิต หลักสูตรนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ, สัม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด