ด่วน!!! รับสมัครหลักสูตร Micro MBA หัวข้ออบรม “กลยุทธ์ธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่AEC” รุ่น 55

จำนวนคนดู 1023 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หัวข้อการอบรม

 • Strategic Innovation & Balanced Scorecard Technique
 • การเงินระหว่างประเทศเพื่อต้อนรับ AEC
 • การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
 • สัญญาณเตือนภัยในงบการเงิน
 • Modern Marketing Concept 3.1
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
 • Brand Building
 • กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ(IMC)
 • Strategy & Competitive Advantage
 • การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุ รกิจใหม่
 • Human Resource Management
 • Logistic & Supply Chain Management For AEC
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด