หลักสูตร Micro MBA หัวข้ออบรม “กลยุทธ์ธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่AEC” รุ่น 56

จำนวนคนดู 836 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
 • Modern Marketing Concept
 • Strategy & Competitive Advantage
 • การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินที่จดทําขึ้นตาม
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
 • Logistic & Supply Chain Management
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
 • Brand Building
 • Strategic Innovation & Balanced Scorecard
 • Technique
 • กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ(IMC)
 • Human Resource Management
 • การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่
 • การเงินระหว่างประเทศต้อนรับ
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด