อบรมฟรี “ช่างซ่อมบำรุงระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในอุตสาหกรรม”

จำนวนคนดู 3986 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

โครงการ ช่างเทคนิค On Demand
โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Best Forecasting and Inventory Replenishment, อบรมเพื่อกระแสโลกาภิวัฒน์, นักวิชาการ ที่ปรึกษา บุคคลในแวดวง HR, นักHRขององค์กรและบุคคลในแวดวงHR, นักวิชาการด้าน HR, ที่ปรึกษาองค์กรผู้ประกอบการ, นางสาวพัชรี มงคลพงษ์, อบรม CRM ฟรี ระบบงาน CRM System, อบรมฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด