อบรมฟรี “ช่างซ่อมบำรุงระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในอุตสาหกรรม”

รหัสหลักสูตร: 1863

จำนวนคนดู 6467 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

โครงการ ช่างเทคนิค On Demand
โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

กำหนดการ

วันที่ 1
-หลักการเบื้องต้นของระบบนิวเมติกส์
-การทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์และสัญลักษณ์
-อุปกรณ์จากภาพตัดโครงสร้างของอุปกรณ์นิวเมติกส์
-อุปกรณ์ทำงาน อุปกรณ์ควบคุมทิศทาง
-อุปกรณ์จากภาพตัดโครงสร้างของอุปกรณ์นิวแมติกส์

วันที่ 2
- การทำงานของอุปกรณ์นิวแมติกส์และสัญลักษณ์

- อุปกรณ์จากภาพตัดโครงสร้างของอุปกรณ์นิวแมติกส์
- อุปกรณ์ควบคุมขั้นตอนการทำงานของวรจร อุปกรณ์
- ระบบจ่ายลม และปรับปรุงคุณภาพลม อุปกรณ์ควบคุมเร็ว

วันที่ 3-4
-การทำงานของวงจนิวแมติกส์เบื้องต้น

วันที่ 5
-หลักการเบื้องต้นของระบบไฮครอลิกส์
-การทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์และสัญลักษณ์

-อุปกรณ์จากภาพตัวโครงสร้างของอุปกรณ์
-อุปกรณ์ทำงาน อุปกรณ์ควบคุมทิศทาง

วันที่ 6
-การทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์และสัญลักษณ์ (ต่อ)
-อุปกรณ์จากภาพตัวโครงสร้างของอุปกรณ์
-อุปกรณ์ควบคุมขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์
-อุปกรณ์ควบคุมขั้นตอนการทำงานของวรจร อุปกรณ์ ควบคุมความเร็ว ความดัน

วันที่ 7
-ปั๊มและอุปกรณ์ประกอบในระบบต้นกำลัง
-การทำงานของวรจรไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

วันที่ 8
-การทำงานของวรจรไฮดรอลิกส์ในเครื่องจักรกล
-การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Best Forecasting and Inventory Replenishment, อบรมเพื่อกระแสโลกาภิวัฒน์, นักวิชาการ ที่ปรึกษา บุคคลในแวดวง HR, นักHRขององค์กรและบุคคลในแวดวงHR, นักวิชาการด้าน HR, ที่ปรึกษาองค์กรผู้ประกอบการ, นางสาวพัชรี มงคลพงษ์, อบรม CRM ฟรี ระบบงาน CRM System, อบรมฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้