เสวนาเรื่อง “Generation Y Organization: การพัฒนา องค์กรและระบบทรัพยากรมนุษย์สำหรับคนทำงานรุ่น Gen Y”

รหัสหลักสูตร: 1866

จำนวนคนดู 2430 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

วิทยาลัย การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเสวนาเรื่อง “Generation Y Organization: การพัฒนา องค์กรและระบบทรัพยากรมนุษย์สำหรับคนทำงานรุ่น Gen Y” ขึ้นเพื่อต้องการใช้เป็นเวทีสำหรับการค้นคว้าแลกเปลี่ยนและ ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคนรุ่น Gen Y ระหว่างนักวิชาการ ที่ปรึกษา บุคคลในแวดวง HR และคนวัยทำงานที่อยู่ในกลุ่ม เจเนอเรชั่นวาย เพื่อนำไปสู่ การค้นหารูปแบบการพัฒนาและการออกแบบองค์กร ตลอดจนการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ ขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับมุมมอง ทัศนคติ ประสบการณ์และความต้องการของคนรุ่น Gen Y

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อาคาร, Best Forecasting and Inventory Replenishment, อบรมฟรี 3 ขั้นตอนสู่การใช้งานระบบ CRM System, Ai-CRM, ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2009, ฟรี อบรม 1-2-3 CRM: 3 ขั้นตอนสู่การใช้งานระบบ CRM System, บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม ยินดีนำเสนอการสัมนาด้าน CRM ให้กับลูกค้าฟรี, การสั

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด