อบรมฟรี! หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในการเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 2\"

จำนวนคนดู 897 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมฟรี! หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในการเจรจาธุรกิจ รุ่นที่ 2\
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจขยายตลาดในต่างประเทศ เนื้อหาเป็นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอธุรกิจของท่าน การเขียนจดหมายธุรกิจ ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
เนื่องจากหลักสูตรมีการฝึกสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับโต้ตอบได้

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ของฟรี, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ความต้องการของสินค้าและบริการลดลง, อุดมศึกษาไทย, ภาวะการแข่งขันในตลาดโลกค่อนข้างสูง, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถเจริญเติบโต, โครงการพัฒนากลไกและเครือข่ายในการเข้าถึงตลาดญี่ปุ่น, ThaiJap

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด