สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เสวนา 2 ล้านล้าน Mega-Projects พลิกโฉมอสังหาฯไทย

จำนวนคนดู 667 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เสวนา 2 ล้านล้าน Mega-Projects  พลิกโฉมอสังหาฯไทย
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

เนื้อหางานสัมมนาจะเน้นไปที่นวัตกรรมทางความคิดการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต เช่น แนวทางเกี่ยวกับด้านการเงินการลงทุนพัฒนาโครงการ ด้านการตลาดภาคอสังหาฯ และด้านการบริหารโครงการ ที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศและความต้องการของตลาดทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองสำคัญต่างๆในต่างจังหวัด อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก นโยบายการลงทุน 2 ล้านล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการลงทุนในระบบราง-รถไฟฟ้าความเร็วสูงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะพลิกโฉมประเทศให้เป็น Logistic Hub ของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการกระจายโอกาสและความเจริญตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ทำให้ในอนาคตนั้นหลายจังหวัดจะเกิดเป็น Hub ใหม่ๆตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง อีกทั้งส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดอสังหาฯที่กำลังเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นการสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับ Demand ที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคตซึ่งเป็น Demand ที่เกิดขึ้นใหม่จากระบบการขนส่งที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเพียงระบบการขนส่ง แต่เป็นการเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์เข้ากับการขนส่งและการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์เข้าด้วยกัน

Sponsored
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

งานสัมมนาครั้งนี้เป็นงานสัมมนาที่เชิญเหล่าผู้มีบทบาทในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาให้ความรู้และนำเสนอโอกาสและแนวโน้มในการพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบทุก 360 องศาของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์  โดยทางคณะผู้จัดงานได้เชิญทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงบทบาทในวงการอสังหาริมทรัพย์ทุกมุมมอง ได้แก่

  • รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ( ซึ่งเป็นกระทรวงที่สำคัญที่มีส่วนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน )

  • คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

  • คุณอภิชาติ จูตระกูล

ประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด ( มหาชน )

( ตัวแทนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย )

  • คุณนริศ เชยกลิ่น

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ( มหาชน )

( ตัวแทนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทพาณิชยกรรม )

  • คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย

รองกรรมการผู้จัดการ  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน )

( ตัวแทนจากภาคการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ )

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Best Forecasting and Inventory Replenishment, SPU ICT FORUM 2009, การถ่ายโอนการฝึกอบรมให้กับคนในองค์กร