การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง

จำนวนคนดู 798 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

Ø ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ KPIs

Ø หลักในการเขียน KPI

é ขั้นตอนการกำหนด KPIs ของตำแหน่งงาน

é วิธีการเขียน KPIs หลัก และตัวชี้วัดย่อย

é ลักษณะของ KPI ที่ดี

Ø การกำหนด KPI ให้สอดคล้องในระดับรายบุคคล และหน่วยงาน

Ø    การกำหนด Key Competencies

é เทคนิคการจัดทำ Competencies ขององค์กร

é ขั้นตอนการหา Key Competencies ของตำแหน่งงาน

é การจัด Key Competencies เพื่อรองรับ KPIs

Ø การใช้ประโยชน์ KPI ในการปฏิบัติงานและการทำธุรกิจ

Ø การนำ KPIs ไปใช้ในการประเมินผลงาน และใช้ประโยชน์ในงาน HRD. และ HRM.

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด