สัมมนาฟรี! ระบบการจัดการพลังงาน ลดการใช้พลังงานลง 10 – 20 % : แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่

รหัสหลักสูตร: 2044

จำนวนคนดู 939 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ภายใต้โครงการ “การศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. และกฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงาน ที่ปรับปรุง” เพื่อทำการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และกฎกระทรวงใหม่ที่เกี่ยวข้องที่ประกาศในปี พ.ศ. 2552  ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและวิธีดำเนินงาน ให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้สามารถดำเนินงานตามกฎหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมฟรี, คอมพิวเตอร์ - IT- Internet, การสื่อสาร, คุณชาญชัย ห้วยเรไร, กรมวิชาการเกษตร, Best Forecasting and Inventory Replenishment, Audit, ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ, ตลาดหลักทรัพย์ฯ, สุกิจ อุดมศิริกุล, นายแพทย์ เฉลิม หาญพาณิชย์, นริศ เชยกลิ่น, สาระ ล่ำซำ, อบรมภาค

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด