สัมมนาฟรี! กับสถาบันการศึกษาสาขาการโรงแรม IHTTI, School of Hotel Management ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

จำนวนคนดู 945 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมฟรี, กรมวิชาการเกษตร, Best Forecasting and Inventory Replenishment, อุดมศึกษาไทย, อบรมฟรี โครงการเสริมทักษะด้า้นคอมพิวเตอร์, การพัฒนาสื่อวีดีโอ, ด้วยโปรแกรม, Adobe Premiere, การพัฒนาทักษะการแสดง, การพัฒนาบุคลิกภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด