เชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง “เจาะตลาดโลกด้วยทรัพย์สินทางปัญญา: ทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการไทย”

รหัสหลักสูตร: 241

จำนวนคนดู 943 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “เจาะตลาดโลกด้วยทรัพย์สินทางปัญญา: ทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการไทย” ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับทราบความคืบหน้าในการเจรจาจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีของไทย ตลอดจนบทบาทของไทยในเวทีการค้าโลก โดยเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเตรียมปรับตัวรองรับผลกระทบและโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ กรมฯ จะรับผิดชอบค่าที่พักในวันที่ 17 และ/หรือวันที่ 18 มีนาคม 2552 ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา (ยกเว้นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี) ตลอดจนจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างระหว่างการสัมมนาด้วย ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาโทร. 0-2547-4653
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อรพรรณ, เจาะตลาดโลก, เครื่องหมายการค้า - ทรัพย์สินทางปัญญา - ดีไซน์, Trademark, Search, ศูนย์ฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ยกระดับศักยภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด