กิจกรรมอบรมเรื่อง “การสื่อสารอย่างสันติ” ขั้นต้น(3 วัน)

รหัสหลักสูตร: 2569

จำนวนคนดู 884 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้คุณจะได้เรียนรู้
• หัวใจหลักของการสื่อสารอย่างสันติ อันประกอบด้วย สังเกต ความรู้สึก ความต้องการ และขอร้อง
• การเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยความกรุณา
• การสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ถึงความต้องการของเราอย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Best Forecasting and Inventory Replenishment, วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2552, โรงแรมแลนด์มาร์ค ถ.สุขุมวิท, สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น, สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (สสทท.), Japan Institute of Invention and Innovation (JIII)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด