อบรมฟรี! การผลิตแผ่นไม้ประกอบจากสบู่ดำ

รหัสหลักสูตร: 2670

จำนวนคนดู 905 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

“โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตไบโอดีเซล

ในระดับชุมชนและผู้ประกอบการขนาดย่อม”

ครั้งที่ 3-6
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เปิดการอบรมฟรีจำนวน 4 หลักสูตร

  1. การผลิตแผ่นไม้ประกอบจากสบู่ดำ
  2. การผลิตน้ำส้มควันไม้และถ่านจากสบู่ดำ
  3. การผลิตสบู่ก้อนจากน้ำมันสบู่ดำ
  4. การผลิตกระดาษหัตถกรรมจากสบู่ดำ
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, สัมมนา, ของฟรี, อินเตอร์เนต, พณฯ เกริกไกร จีระแพทย์, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ระบบสู่ความสำเร็จ, ผู้ประกอบการขนาดย่อม, วิทยาเขตบางเขน, CATIA V5R19, สำนักบริการคอมพิวเตอร์, อบรม Professional Training Program, Engineers, นายประภาส ประเสริฐว

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด