อบรมฟรี! Professional Training Program for Engineers on CATIA V5R19

รหัสหลักสูตร: 2674

จำนวนคนดู 2138 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดอบรม Professional Training Program for Engineers on CATIA V5R19 (A 1-Day Workshop on CATIA V5R19)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ของฟรี, Best Forecasting and Inventory Replenishment, การสื่อสารของผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาวะวิกฤต, เสวนาทางวิชาการ, เสวนาทางวิชาการฟรี, HROD TALK, หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360º รายสัปดาห์, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, Theory-Application Linking Knowledge

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด