อบรมเชิงปฏิบัติการ! การใช้โปรแกรม The Geometer\'s Sketchpad (GSP) ฟรี

จำนวนคนดู 1040 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม The Geometer\'s Sketchpad (GSP) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนร้้คณิตศาสตร์

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, สัมมนา, ของฟรี, eBusiness, มาตรฐานของน้ำมันไบโอดีเซล, Best Forecasting and Inventory Replenishment, dkiสัมมนา, ผู้เสียภาษี, 23-26 พฤศจิกายน 2552, เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดในเรื่องการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย, การเสียภาษีเงินได้, ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด