เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

อบรมเชิงปฏิบัติการ! การใช้โปรแกรม The Geometer\'s Sketchpad (GSP) ฟรี

จำนวนคนดู 869 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมเชิงปฏิบัติการ! การใช้โปรแกรม The Geometer\'s Sketchpad (GSP) ฟรี
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม The Geometer\'s Sketchpad (GSP) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนร้้คณิตศาสตร์

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, สัมมนา, ของฟรี, eBusiness, มาตรฐานของน้ำมันไบโอดีเซล, Best Forecasting and Inventory Replenishment, dkiสัมมนา, ผู้เสียภาษี, 23-26 พฤศจิกายน 2552, เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดในเรื่องการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย, การเสียภาษีเงินได้, ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล