\'อบรม หลักสูตร “WIPO-Thailand Summer School On Intellectual Property\'

รหัสหลักสูตร: 280

จำนวนคนดู 1218 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

จัดการอบรม หลักสูตร

“WIPO-Thailand Summer School on Intellectual Property”

2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2552

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 0 2547 4664 หรือ 0 2547 4314 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อโดยตรงไปยังองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทางอีเมล์: summerschool.thailand@wipo.intกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) จัดการอบรม หลักสูตร “WIPO-Thailand Summer School on Intellectual Property” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องต่างๆ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งให้ทราบถึงบทบาทขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในระดับนานาชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้สถานที่: กรุงเทพมหานครระยะเวลา: 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2552กลุ่มเป้าหมาย:1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา2) ผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 5 ปีทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และผ่านการศึกษาหลักสูตรการศึกษาทางไกลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ DL-101 แล้วจำนวนที่รับ: 30 คนค่าลงทะเบียน:1) จำนวน 300 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา2) จำนวน 500 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่โดยชำระผ่านทางระบบออนไลน์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกภาษาที่ใช้: ภาษาอังกฤษการสมัคร: สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก(http://www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school_thailand/index.html)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจะดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาชาวต่างประเทศจากหน่วยงานต่างๆ และผู้บรรยายซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 0 2547 4664 หรือ 0 2547 4314 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อโดยตรงไปยังองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทางอีเมล์: summerschool.thailand@wipo.int
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, เจาะตลาดโลก, on, วัฒนธรรม, ทรัพย์สินทางปัญญาในระดับนานาชาติ, การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี, ผู้ประกอบการรายใหม่, ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา, โครงการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์กรส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชนท้องถิ่น, สา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด