สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)

หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

ที่มาของหลักสูตร

     การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีความยั่งยึนมั่นคงในการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีการมุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น การฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกุญแจไขไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบถือเป็นกระบวนการที่สำคัญรองรับการพัฒนาองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านั้น โดยเน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดผลงานและกรบวนการทำงานแนวใหม่ให้สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านในที่สุด


สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

1. สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน


วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1. บรรยาย

2. แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice)--Case Study

3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

4. สรุปและถาม-ตอบคำถาม

วันที่จัดงาน
- วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561

- วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อบรรยาย

Module 1 : Brain Function & Thinking Skill Concept

- ความหมายและแนวคิดที่สำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรม

- กระบวนทัศน์ในเชิงนวัตกรรมของแต่ละยุคธุรกิจ

- ความสำคัญที่เป็นประโยชน์ของการคิดเชิงนวัตกรรมต่อตนเองและต่อองค์กร

- กลไกของสมองและการทำงานของสมองทั้งระบบที่เชื่อมโยงกัน

- เจาะลึกการคิดโดยการใช้สมองสองด้าน (Whole Brain Thinking Analysis)

- กิจกรรมประเมินตนเองเกี่ยวกับความถนัดในการใช้สมอง


Module 2 : Learning in Action for Innovative Thinking Skill Part 1

- พื้นฐานมิติความคิดสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่กรอบแนวคิดในเชิงนวัตกรรม

- Paradigm Concept (กรอบแนวความคิด)

- Paradigm Shift (การเลื่อนกรอบแนวความคิด)

- กิจกรรมฝึกคิดการเลื่อนออกจากแนวความคิดเดิม (ประสบการณ์เดิม)

- เทคนิคการสร้างความคิดในเชิงนวัตกรรมทั้ง 3 มิติ แบบเจาะลึก

- มิติที่ 1 Creative Thinking (ความคิดเชิงสร้างสรรค์)

  * ความสำคัญและประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์

  * พฤติกรรมและแนวทางที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

- กิจกรรมฝึกคิดในเชิงความคิดสร้างสรรค์


Module 3 : Learning in Action for Innovative Thinking Skill Part 2

- มิติที่ 2 Inductive Thinking (การคิดรอบมุม)

  * ความหมายและความสำคัญของการคิดรอบมุม

  * หลักการแบบใยแมงมุม (Spider Web)

- กิจกรรมฝึกคิดในเชิงการคิดรอบมุม (Industry Roundabouts)

- มิติที่ 3 Proactive Thinking (การคิดตอบกลับเชิงบวก)

  * คุณลักษณะและพฤติกรรมการตอบสนองแบบ Proactive

  * กิจกรรมฝึกคิด Case Study-Proactive (Reverse Thinking)


Module 4 : Learning inf Action for Innovative Thinking Skill Part 3

- ทบทวนกระบวนการคิดในเชิงนวัตกรรม จากพื้นฐานความคิดทั้ง 3 มิติ

  * กิจกรรมฝึกคิดในเชิงนวัตกรรม (Imagination Brainstorming)

- สรุป ทบทวนในเนื้อหาและบริบทที่สำคัญของหลักสูตร คิดและต่อยอดการนำไปใช้

- ถาม-ตอบ

วิทยากร
อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการคิดในเชิงนวัตกรรมในหลายๆ หน่วยงานในองค์กรและผู้บังคับบัญชาทุกระดับและผู้สนใจทั่วไป
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท  ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน 

พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ณฤดี ภูษิดาอภิวัฒน์ (ปุ้ย)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :097-923-6177

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4990บาท
วิทยาลัยดุสิตธานี(DTC) ขอแนะนำ " หลักสูตร แซนวิช สำหรับร้านกาแฟ " เรียนรู้เทคนิคการทำแซนวิช กับสูตรลับความอร่อยที่คุณไม่ควรพลาด
5000บาท
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ปฎิบัติ : เรียน 1 วัน 7 สูตร 1.แชมพูมะกรูดลดผมร่วง 2.แชมพูมะกรูดบำรุงหนังศีรษะ 3.น้ำมันหมักผมแฮร์โคส 4.ลูกประคบผม 5.เซรั่มบำรุงรากผมช่วยกระตุ้นผมงอก 6.การย้อมผมด้วยเฮนน่า 7.การสกัดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
14900บาท
หากคุณมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น หรือหากคุณต้องการขยายธุรกิจของคุณแบบรวดเร็ว และทำให้มันเป็นธุรกิจที่มีผลกำไรสูง แม้คุณไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง คุณควรเข้าร่วมสัมมนานี้เป็นอย่างยิ่ง!!!
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดสอนนายหน้าฟรี 2 วันย่อยประสบการณ์กว่า 10 ปี สอนโดยโค้ชผุ้มีประสบการณ์ ทีี่กรุงเทพฯ ค่ะ
3,200บาท
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แค่มีใจรักและพร้อมที่จะเป็นนักเขียนก็สามารถเรียนได้
5500บาท
(Work-Life Balance: WLB) ได้รับความสนใจมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มทางด้านประชากรและสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
3900บาท
ร่วมอบรมหลักสูตรเด็ด!! เลขานุการบริหาร 4.0 ในวันที่ 22 มิถุนายน 61 โดยวิทยากรเลขานุการมืออาชีพมากประสบการณ์ ด่วน++ยิ่งสมัครมาก ยิ่งลดมาก
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 23 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้อบรมต่อเนื่อง 3 วัน และผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80