อบรมฟรี! การใช้งานสมาร์ทโฟนเบื้องต้น ( Windows Mobile Phone)

จำนวนคนดู 1011 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมฟรี! การใช้งานสมาร์ทโฟนเบื้องต้น ( Windows Mobile Phone)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

รายละเอียดหลักสูตร HTC PDA Phone Training Basic Course
เป็นหลักสูตรที่รวบรวมจากความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้งาน PDA/Smartphone ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนกระทั่งสามารถใช้งานฟังค์ชั่นพื้นฐานต่าง ๆ ของเครื่อง PDA/Smartphoneได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาดังนี้
แนะนำทั่วไป
รู้จักกับระบบปฏิบัติการ Windows Mobile /Android Phone
เริ่มต้นการใช้งาน
การใช้โทรศัพท์
การซิงค์โครไนซ์ข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์
การจัดการโปรแกรมในเครื่องของคุณ
การใช้งานโปรแกรมมาตรฐานการรับส่งข้อความ ภาพ และอีเมล์
การใช้งานมัลติมีเดีย
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
การใช้งานภาษาไทย
ฯลฯ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Best Forecasting and Inventory Replenishment, Voice over IP, ล้วงตับจับกระแสแนวโน้ม e-Commerce 2009, ตลาดดอทคอม, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ, การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์, ดร.โสภณ พรโชคชัย, อาจารย์วสันต์ คงจันทร์, วิชาภาษาอังกฤษ, คณะครุศาสตร์, โครงการติว 2

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด