สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

“ หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก ”

“ หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก ”
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

  •         เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ระเบียบปฏิบัติวิธีการในการสิทธิประโยชน์ภาษี       อากรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเหมาะสมกับสินค้า

วันที่จัดงาน
2559   เวลา  09.00 -16.30 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

2. การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

3. คลังสินค้าทัณฑ์บน

4. เขตปลอดอาภร

5. เขตประกอบการเสรี

6. การส่งเสริมการลงทุน

7. การชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก

8.  สิทธิพิเศษในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ( Special Economic Zone : SEZ )  
วิทยากร

·      อาจารย์วิชัย  มากวัฒนสุข

ผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง

สำนักกฎหมายกรมศุลกากร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก

2.           

3.           

4.           บุคคลทั่วไป

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องบุศราคัม  ชั้น 1  โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท

·      3,300บาท/คน  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

·       Early bird  3,000 บาท/คน  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ต้องชำระไม่เกิน

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม  2559

            ราคานี้รวมอาหารกลางวัน1 มื้อ อาหารว่าง  2  มื้อ และเอกสารประกอบการอบรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล
ชื่อผู้ติดต่อ:พิมพ์รภัช
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :027427851

หากท่านต้องการสมัคร “ หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก ”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
เรียนเชิญทุกท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกับทาง HRDZENTER ในหลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้า (Stock Management& Control) อบรมวันที่ 23 มิถุนายน 2561 นี้
3800บาท
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ ผู้นำเข้า-ส่งออก ไม่เข้าใจในประเด็นหลักๆ ของสิทธิประโยชน์แต่ละประเภท และเลือกใช้ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า
3900บาท
ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในกา
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ การตรวจนับสินค้าประ
7800บาท
หลักสูตร 2 วัน – เข้มข้นทั้งเนื้อหาสาระและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมภาพและวีดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายมากมายตลอดหลักสูตร
3800บาท
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันล้วนต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บ การบริหารคลังสินค้า การผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้อ
3800บาท
การตรวจรับ – จ่ายสินค้าถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพราะการรับถือว่าเป็นด่านแรกของการเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า และการจ่ายก็ถือว่าเป็นกร
3900บาท
มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” (Logistics Quality Improvement Strategy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการภายในองค์กร
3800บาท
ในปัจจุบันการปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งสูญเสียน้อยจนไปถึงเกิดการสูญเสียมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูงมาก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของบุคลากรในองค์กรเอง เกิด