สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

“ หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก ”

“ หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก ”
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

  •         เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ระเบียบปฏิบัติวิธีการในการสิทธิประโยชน์ภาษี       อากรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเหมาะสมกับสินค้า

วันที่จัดงาน
2559   เวลา  09.00 -16.30 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

2. การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

3. คลังสินค้าทัณฑ์บน

4. เขตปลอดอาภร

5. เขตประกอบการเสรี

6. การส่งเสริมการลงทุน

7. การชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก

8.  สิทธิพิเศษในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ( Special Economic Zone : SEZ )  
วิทยากร

·      อาจารย์วิชัย  มากวัฒนสุข

ผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง

สำนักกฎหมายกรมศุลกากร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก

2.           

3.           

4.           บุคคลทั่วไป

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องบุศราคัม  ชั้น 1  โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท

·      3,300บาท/คน  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

·       Early bird  3,000 บาท/คน  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ต้องชำระไม่เกิน

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม  2559

            ราคานี้รวมอาหารกลางวัน1 มื้อ อาหารว่าง  2  มื้อ และเอกสารประกอบการอบรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล
ชื่อผู้ติดต่อ:พิมพ์รภัช
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :027427851

หากท่านต้องการสมัคร “ หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก ”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
ร่วมอบรมกับทาง HRDZENTER ในหลักสูตร การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยวิทยากรผู้เชียวชาญอดีตผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งบริษัทชั้นนำ
3800บาท
ในปัจจุบันการปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งสูญเสียน้อยจนไปถึงเกิดการสูญเสียมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูงมาก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของบุคลากรในองค์กรเอง เกิด
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบครบวงจร พร้อมแนะเส้นทางลัดและเทคนิค สามารถเริ่มต้นทำได้ในทันที
3,900บาท
เรียนรู้หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า - ส่งออกสินค้ากับวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง
7800บาท
หลักสูตร 2 วัน – เข้มข้นทั้งเนื้อหาสาระและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมภาพและวีดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายมากมายตลอดหลักสูตร
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า
3800.00บาท
การค้าระหว่างประเทศที่ใช้ Letter of Credit เป็นเครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้าทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าต้องมีความเข้าใจในเงื่อนไขของ Letter of Credit และ UCP 600 เพื่อไม่ให้คู่ค้ามาเอาเปรียบ เพราะมีค่าใช้จ่าย เช่นค่าธรรมเนียมใครควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น
2,500บาท
" Work Shop การคีย์ใบขนสินค้าด้วยโปรแกรมทำใบขนสินค้าแบบ Online " โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองสร้างใบขนสินค้าจากโปรแกรมที่ใช้ส่งข้อมูลจริง
3800บาท
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ ผู้นำเข้า-ส่งออก ไม่เข้าใจในประเด็นหลักๆ ของสิทธิประโยชน์แต่ละประเภท และเลือกใช้ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า