อบรมฟรี \"ทิศทางเศรษฐกิจโลก – ทิศทางเศรษฐกิจไทย\"

รหัสหลักสูตร: 3073

จำนวนคนดู 938 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ของฟรี, ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มีคุณภาพ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Best Forecasting and Inventory Replenishment, SPU ICT FORUM 2009, ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), อบรมฟรี ระบบเว็บบอร์ด, อบรมฟรี กลยุทธ์บริหารการเปลี่ยนแปลง, อบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด