อบรมฟรี \"กลยุทธ์บริหารการเปลี่ยนแปลง\"

รหัสหลักสูตร: 3089

จำนวนคนดู 930 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ของฟรี, โรงแรมดิเอมเมอรัล, ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มีคุณภาพ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Entrepreneurs, Best Forecasting and Inventory Replenishment, SPU ICT FORUM 2009, อบรมฟรี มิ.ย. 53, การสร้างองค์กรแห่งความสุข, Happy Workplace, อบรมฟรี การสร้างองค์ก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด