อบรมฟรี \"การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)\"

รหัสหลักสูตร: 3105

จำนวนคนดู 2288 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ของฟรี, อินเตอร์เนต, ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มีคุณภาพ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Entrepreneurs, Best Forecasting and Inventory Replenishment, SPU ICT FORUM 2009, Competency เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, อบรมฟรี 22 ก.ค. 53, การบริหารทุนมนุษย์สู่ความสำเ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด