อบรมฟรี \"Competency เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์\"

รหัสหลักสูตร: 3114

จำนวนคนดู 1031 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ของฟรี, ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มีคุณภาพ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Entrepreneurs, Best Forecasting and Inventory Replenishment, คน, SPU ICT FORUM 2009, สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ, สิ่งทอเทคนิค, สนับสนุนผู้ประกอบการ, พัฒนาสินค้าสิ่งทอ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด