อบรมฟรี\"เทคนิคและเครื่องมือใหม่ในการสื่อสารทางการตลาด\"

รหัสหลักสูตร: 3145

จำนวนคนดู 947 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ของฟรี, อินเตอร์เนต, ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มีคุณภาพ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ยุทธนา ศิวรักษ์, Entrepreneurs, Best Forecasting and Inventory Replenishment, การวัดสุขภาพของแบรนด์, สิ่งทอเทคนิค, การสร้างแรงจูงใจ, จิตสำนึกรับผิดชอบในการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด