อบรมฟรี ! หลักสูตร Positive Thinking & Work Life Balance

รหัสหลักสูตร: 3546

จำนวนคนดู 1235 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

อบรมฟรี หลักสูตร Positive Thinking & Work Life Balance

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, สัมมนา, ของฟรี, เอกสาร, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ระบบสู่ความสำเร็จ, อบรมหลักสูตร Powerful of Service Mind, อบรมฟรี ครั้งที่ 12 วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00 - 12.00 น. (ช่วงเช้า), กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ RFID สำหรับผู้ประกอบกา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด