ขอเชิญอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

จำนวนคนดู 1006 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

รายละเอียดการอบรม

เนื้อหาหลักสูตรจำนวนชั่วโมง
1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม3.5
2. การวิเคราะห์บริษัท3.5
3. การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ3.5
4. เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์3.5
รวมจำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น14.0

**ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
หลักสูตรหรือรายละเอียดการอบรมตามความเหมาะสม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, สัมมนา, อินเตอร์เนต, พลอยสังเคราะห์, การผลิตแบบลีน, 24 เมษายน 2552, เครื่องชี้วัดเกี่ยวกับราค, อบรม เมษายน 2553, ค้นหาหุ้น, หลักสูตร ค้นหาหุ้นอย่างไร ให้ถูกใจนักลงทุน, Knowledge Sharing, Wordpress

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด