ฝ่าวิกฤติประเทศไทยทางเลือกสู่สังคมไทย

จำนวนคนดู 1098 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 43 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดขึ้นใน เรื่อง

ฝ่าวิกฤติประเทศไทยทางเลือกสู่สังคมไทย

วันพุธที่ 1 เมษายน 2552 เวลา 09.00 - 17.00 น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้[attachments size=small label=doctitle]
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ : NEC ฟรี, ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, KSME, ไม่ได้รับชำระเงินทำอย่างไร ?, Best Forecasting and Inventory Replenishment

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด