IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

จำนวนคนดู 746 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 20 กันยายน 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 33 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 21 กันยายน 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 34 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

       ปัจจุบันธุรกิจ ต่างก็ประสบปัญหาเรื่องการแข่งขันทางด้านต้นทุน ซึ่งต้นทุนด้านแรงงานเป็นต้นทุนที่มีสำคัญมาก หากเราสามารถกำหนดและวางแผนอัตรากำลังคนได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ต้นทุนลดต่ำลง เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) จึงเป็นหลักการที่สามารถช่วยขจัดความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การออกแบบ วางแผน และควบคุมอัตรากำลังคน ให้สอดคล้องกับสภาวะการผลิตในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้กับการวางผังโรงงาน การคำนวณความสามารถการผลิต อีกด้วย ดังนั้นเนื้อหาหลักสูตรจึงถูกพัฒนาเพื่อผู้ที่มีสนใจในทุกสาขาอาชีพ เข้าใจง่าย ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะได้จริง 


วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจความหมาย และ ความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต

                    2. รู้จักความสูญเปล่าต่างๆ ในกระบวนการผลิต

                    3. สามารถเขียนมาตรฐานการทำงานได้ , มองเห็นปัญหาและใช้standardized work เป็นเครื่องมือในปรับปรุง

                    4. มีเทคนิคการปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในแบบต่างๆ

                    5. สามารถคำนวณต้นทุนและวางแผนกำลังคนได้

                    6. เรียนรู้เทคนิคการส่งเสริมกิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

 

สำหรับ หัวหน้างาน , ผู้จัดการ , ผู้บริหาร , เจ้าของ และผู้สนใจทั้งจากสาย HR และจัดซื้อ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม และกิจกรรม

วันที่ 1

     1 ทำไมต้องเพิ่มผลผลิต ?

     2 ชนิดความสูญเปล่า

     3 เรียนรู้เครื่องมือในการกำจัดความสูญเปล่า ( standardized work combination table ,standard work chart )

     4 แบบฝึกหัด การทำงานมาตรฐาน : Toy simulation ( Free style ) และ Toy simulation ( Standardized work )

     5 ทฤษฎีการจับเวลา

     6 ฝึกจับเวลา แบบฝึกหัดที่1 : การเขียนตัว A , แบบฝึกหัดที่ 2 : การประกอบรถ

     7 เขียนมาตรฐานการทำงาน

     8 เทคนิคการใช้ standardized work เพื่อการปรับปรุง

วันที่ 2

     1 การเขียน Balance Chart - Loss time ในรูปแบบต่างๆ

     2 แบบฝึกหัด การคำนวณ loss time

     3 การคำนวณต้นทุน และวางแผนกำลังคน

     4 การส่งเสริมกิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

     5 อภิปรายกลุ่ม : วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการพัฒนา กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกัน


วิทยากร
คุณธนกฤต มหาภัทรยศ
สถานที่จัดงาน
โรงแรม my hotel CMYK
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 6,800.00 บาท


คลิกเพื่อสำรองที่ ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที http://form.jotform.me/form/30421077699459 

ดูรายละเอียดทั้งหมด กรุณาคลิก www.trainingbymotiva.com 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: IE, วิศวกรรม, อุตสาหการ, ผลิตภาพ
หลักสูตร แนวคิดและเทคนิคการนำ “ลีน” มาใช้ในสำนักงาน (Lean Office Management)
3500บาท
เพื่อนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ไปประยุกต์ใช้ งานในการปรับปรุงพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
Green Design Decoration Exchange
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Green Design) เพื่อเป็นเครื่องมือนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น 2. เพื่อให้ผู้สัมมนาทบทวนและวางแผนปรับปรุงการทำงานให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์
3500บาท
เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์
การสร้างจิดสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้ลดลงไปเรื่อยจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของทุกๆท่านและจะต้องมีผลต่อองค์กรธุรกิจต่างๆแน่นอน ซึ่งมีความจำเป็นอย่
Work Improvement  ปลดล็อค ปัญหา เข้าใจหลักการ เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
3800บาท
ในปัจจัยบุคคลจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ ต้นทุน ผลผลิต และการวัดผลงาน สร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ให้มีมุมมองในการปรับปรุงไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม และให้เกิดการคิดและทำงานอย่างเ
สัมมนา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
พี่น้อง SMEs วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อาหารแปรรูป และเกษตรแปรรูปทุกประเภท จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ที่สุดแห่งปี “ยกระดับเกษตรแปรรูป ก้าวสู่ธุรกิจร้อยล้าน..... ด้วยเทคโนโลยีและมุมมองความสำเร็จใหม่..”
การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS)
3900บาท
เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน (Energy Conservation Awareness)
3900บาท
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรเกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และสามารถนำไปประยุกต์ใช้