การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

จำนวนคนดู 417 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 9 ตุลาคม 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 55 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

         การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเติบโตขององค์กรธุรกิจ ระบบการพัฒนาคนที่ดี มีผู้มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้าน ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรปรารถนา แต่ก็มี องค์กรจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดประสบการณ์ ไม่มีระบบการพัฒนาบุคคลากรที่เป็นมาตรฐาน

         วันนี้หากคุณมีความสนใจ ในการลดต้นทุนด้านการผลิต หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน จะสามารถตอบโจทย์ การพัฒนาคนในระดับหัวหน้างานให้ท่านได้ ด้วยการกระตุ้นแนวคิด การฝึกฝนจากกรณีศึกษา ให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้งานได้จริง


วัตถุประสงค์

    1 ให้ความสำคัญกับการลดต้นทุน เพื่อสามารถแข่งขันในธุรกิจ

    2 เข้าใจแนวคิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเปล่า

    3 สามารถนำแนวคิดของ Just in time ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดความสูญเปล่าได้

    4 เข้าใจหลักการของการประหยัดกำลังคน และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับต้นทุนได้

    5 เข้าใจแนวคิดพื้นฐานการจัดการหน้างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 

สำหรับ - วิศวกร หัวหน้างาน ในโรงงานอุตสาหกรรม

              - ท่านที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมกำลังคน เช่น ฝ่ายบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ


หัวข้ออบรมสัมมนา
     1. เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ

     2. แนวคิดการเพิ่มผลกำไรด้วยการลดต้นทุน

     3. ประเภทของความสูญเปล่า (Waste)

            - กิจกรรมกลุ่ม การค้นหาปัญหา

     4. แนวคิดพื้นฐานของการทำ Just in time

            - กิจกรรมกลุ่ม simulation

            - กิจกรรมกลุ่ม One by One Production

     5. แนวคิดการปรับปรุง productivity และการทำงานมาตรฐาน

     6. การบริการจัดการเกี่ยวกับการผลิต

     7. กิจกรรมกลุ่ม เพื่อระดมสมองหาแนวทางการแก้ไขปัญหา


วิทยากร
คุณธนกฤต มหาภัทรยศ
สถานที่จัดงาน
โรงแรม my hotel CMYK
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท


คลิกเพื่อสำรองที่ ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที

http://form.jotform.me/form/30421077699459

ดูรายละเอียดทั้งหมด กรุณาคลิก

www.trainingbymotiva.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ลดต้นทุน, การผลิต
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA Network
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาความสูญเสียด้านคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้
ทางเลือกใหม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมืออาชีพกับ CHINT
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เซอร์กิตเบรกเกอร์ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ,หลักการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์,ระบบการป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดินสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่ำ,ทำความเข้าใจเรื่องเครื่องตัดไฟรั่ว,
การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
2900บาท
หลักสูตรสำหรับหัวหน้างานในไลน์การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เรียนรู้เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปปรับใช้ในองค์กร
การสร้างจิดสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้ลดลงไปเรื่อยจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของทุกๆท่านและจะต้องมีผลต่อองค์กรธุรกิจต่างๆแน่นอน ซึ่งมีความจำเป็นอย่
การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน (Energy Conservation Awareness)
3900บาท
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรเกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์
3500บาท
เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์
การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
3800บาท
ปัจจุบันมีการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่การนำสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ หรือจัดเก็บจำเป็นต้องมีวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อมิให้เกิดอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานของรัฐได้มีการควบคุมทั้งก
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
3900บาท
การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำง
หลักสูตร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อบรมหลักสูตร"ลดค่าไฟอย่างเป็นระบบและยั่งยืน" ฟรี!! บรรยายโดย ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี